De Accountantskamer is gevestigd in het gebouw van de rechtbank Overijssel aan de Schuurmanstraat 2 te Zwolle en houdt daar ook haar zittingen.

De Accountantskamer wordt gevormd door de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitters, (plaatsvervangende) rechterlijke leden, (plaatsvervangende) accountantsleden, (plaatsvervangende) secretarissen, ondersteund door administratief medewerkers.


Het kabinet van de voorzitter van de Accountantskamer wordt mede gevormd door de voorzitter, secretarissen en de administratieve medewerkers. Zij zijn medewerkers van de rechtbank Overijssel of van andere rechterlijke colleges. De rechterlijke leden zijn rechters en aangesteld bij een rechterlijk college (rechtbank of gerechtshof). De accountantsleden (ofwel ‘deskundige’ leden) zijn registeraccountants (RA’s) of accountant-administratieconsulenten (AA’s). De accountantsleden spelen een belangrijke rol bij de vaktechnische beoordeling van de klacht.

De Accountantskamer valt bedrijfsmatig onder het bestuur van de rechtbank Overijssel. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en kwaliteit van het werk (daaronder begrepen de zittingen en de uitspraken) valt rechtstreeks onder (het bestuur van) de Accountantskamer. De Accountantskamer wordt bekostigd door het Ministerie van Financiën.